Mūsų specializuota kuro gamybos įmonė Vemblyje, Londone, padeda įgyvendinti mūsų klientų užmojus į sąvartynus neišmesti jokių atliekų, transformuojant įvairius atliekų tipus, tokius kaip buitines, pramonines ir prekybos atliekas į kurą iš atliekų (RDF).

The resulting grades of fuel are used by our European partners to generate energy bringing further environmental benefits by reducing reliance on the burning of fossil fuels to heat and power buildings.

Kadangi mūsų Europos partneriai generuoti energiją gausiai naudoja šį kurą, sumažėja priklausomybė nuo iškastinio kuro namų apšildymui ir aprūpinimui elektros energija, ir taip gaunama papildoma nauda aplinkai.